برچسب پست هاباربری در اهواز"

باربری کمرشکن اهواز متخصص محموله های ترافیکی از اهواز دارای انواع کمرشکن در خوزستان با کمترین نرخ حمل بار ترافیکی تردد وسایل نقلیه‌ای که ابعاد و اوزان آن‌ها، بدون بار، یا پس از بارگیری محموله، دست‌کم، از یکی از ابعاد یا اوزان زیر، تجاوز نماید، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده، ...
بیشتر بخوانید
باربری اهواز به تهران استان خوزستان که یکی از شهرهای صنعتی و بسیار مهم کشور است و همین دلیل باعث شده است که تبادل بار بسیار زیادی با پایتخت کشور یعنی تهران داشته باشد.. مسافت بین تهران و اهواز چیزی در حدود 880کیلومتر می‌باشد که کامیون های حمل بار به ...
بیشتر بخوانید