برچسب پست هاانجمن رانندگان"

نحوه تمدید غیرحضوری کارت هوشمند رانندگان ناوگان جاده ای تمدید غیر حضوری از طریق موبایل انجام می‌شود و کسانی  که گوشی همراه هوشمند نداشته باشند هم می‌توانند با مراجعه به انجمن های های رانندگان نسبت به تمدید کارت هوشمند خود اقدام کنند.   با توجه به شیوع کرونا و اجرای محدودیت های ...
بیشتر بخوانید